Terapia rodzinna – kiedy warto z niej skorzystać?

Terapia rodzinna założenia

Terapia rodzinna w Polsce wciąż jest narzędziem niedocenianym. Widoczny jest jednak wzrost świadomości i zasadności kierowania na nią zarówno przez pedagogów szkolnych i przedszkolnych jak i lekarzy.

Terapia rodzinna polega na znalezieniu źródła problemów towarzyszących relacjom między członkami rodziny. Podstawowym narzędziem pracy terapeuty rodzinnego jest obserwacja. I to właśnie dlatego tak ważne jest poznanie wszystkich osób mieszkających pod jednym dachem. Zazwyczaj na pierwsze spotkanie zaprasza się więc całą rodzinę. Na kolejnych sesjach terapeuta skupia się już na tych relacjach w których zauważa konflikty i zaburzenia. Terapeuci bardzo często proponują spotkania w których uczestniczą różni członkowie rodziny. U postawy takiego podejścia do terapii rodzinnej leży wspomniana już obserwacja i skupianiu się na podsystemach w których wystąpiły lub zostały zasygnalizowane problemy. 

Kiedy należy udać się na terapię rodzinną?

Rodzina to system składający się z osób, które nieustannie wchodzą ze sobą w interakcje i wywierają w ten sposób na siebie wpływ. Dlatego też za występujące konflikty nigdy nie można obarczać tylko jednej osoby. Terapia rodzinna jest niezwykle skutecznym narzędziem w przypadku konfliktów rodziców z dziećmi w wieku dorastania, problemów wychowawczych, przewlekłej choroby jednego z domowników oraz wszelkich kryzysów towarzyszących życiu rodzinnemu. Również rodziny w których brakuje bliskości i zrozumienia powinny rozważyć ten sposób pomocy. W sytuacjach traumatycznych (takich jak śmierć czy choroba) odbijających swoje piętno na domownikach należy rozważyć możliwość wdrożenia terapii rodzinnej. Nie należy także zapominać o jej pozytywnym wpływie ma pacjentów u których stwierdzono zaburzenia odżywiania bardzo często wynikające z braku akceptacji czy też zrozumienia ze strony najbliższych osób.

Na czym polega sesja terapeutyczna?

Podstawową terapii rodzinnej jest rozmowa z terapeutą na temat problemów dręczących i zaburzających normalne funkcjonowanie. Jeśli jeden domownik ma problemy np. choruje, nie potrafi odnaleźć się w grupie odbijają się one na jego najbliższych. Początkowo terapeuta skupia się na rozmowach z osobą, której w największym stopniu dotyczy sygnalizowany problem. Na kolejnych sesjach uaktywnia jednak kolejne osoby i w ten sposób wypracowuje się system, który pozwala na eliminację istniejących problemów. 

Jakich efektów należy spodziewać się po terapii rodzinnej?

Głównym zadaniem terapii rodzinnej jest poprawa relacji rodzinnych. Eliminacja sytuacji stresogenych i idących w parze z nimi konfliktów ma pozytywny wpływ na samopoczucie wszystkich członków rodziny. Uczestnictwo w sesjach terapeutycznych rozwija w nas empatię i pozwala na szczerą komunikację pozbawioną oceniania siebie nawzajem. Na skutek terapii rodzinnej dochodzi także to podniesienia kompetencji wychowawczych rodziców. Dochodzi do tego ponieważ stają się oni bardziej świadomi potrzeb emocjonalnych swoich dzieci.

Terapia rodzinna – gdzie szukać pomocy?

Jeśli wiemy, że nasza rodzina ma problemy z którymi sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić należy sięgnąć po pomoc specjalisty. W sytuacji, gdy nie mamy oporów zapytać pedagoga lub naszego lekarza o sprawdzoną placówkę terapii rodzinnej z całą pewnością trafimy na wykwalifikowanych terapeutów. Jeśli jednak wstydzimy się przyznać do problemów dręczących naszą rodzinę pomocy możemy szukać w internecie. Pomocne będą informacje zawarte na stronie https://osrodek-spotkanie.pl/terapia-rodzinna/.